Trükiettevalmistuse ABC

  • Värvide arv ja kasutatud värvisüsteem vastavad tellimusele.
  • Piltide resolutsioon sobib valitud trükipaberiga, kaetud paberi puhul 300 dpi. 
  • Pildid peavad kindlasti olema kasutatud värvisüsteemis; rgb-formaadis pildid ei ole aktsepteeritavad.
  • Kasutatud fondid on failis kaasas. 
  • Trükise kujundus ehk puhas formaat asub täpselt lehekülje keskel. 
  • Ofsetis trükkides on lõikevaru igas servas võrdselt 3–5 mm. Soovitatav on faili nimes ära näidata, kui palju lõikevaru on jäetud.
  • Digitaalselt trükkides on kõik tekstid konverditud.
  • Lõikemärke ega trükimärke ei ole lisatud. 
  • Sobiv on composite pdf.
  • Faili nimi on tellimusega kergesti seostatav.


Värvitoonide kontrollimiseks on võimalik tellida A4–A2 formaadis digiproof.
Kui trükise järeltöötlus eeldab voltimist, köitmist, stantsimist või muud järeltöötlust, saatke failiga kaasa ka digitaalne või paberist makett, et välistada võimalikke arusaamatusi järeltöötlusel.